זה יכול להיות: יום הולדת לילד, נוער ומבוגר, יום נישואין, מסיבת הפתעה / רווקים / גיוס / שחרור, פגישת מחזור, יום כיף לעובדים, ערב גיבוש, ועוד ועוד...
האירוע הזה יגלגל אליכם הרבה קריאות התפעלות. לתאום אירועים:
ניתן לארגן אירועים מ-2 עד 200 אורחים.
לתאום מראש נא לטלפן לאחראי האירועים
בטלפון: 5590905 – 03.
תנאי שימוש
תכנו של אתר זה מוגן בזכויות יוצרים © כל הזכויות שמורות לבולה באולינג.
המשתמש אינו רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ ו/או לאחסן את המידע הכלול באתר אינטרנט זה
בכל צורה שהיא וללא הסכמה בכתב ומראש של בולה באולינג, למעט לצורך שימושו הפרטי
והאישי של המשתמש האתר או לצורך שליחת כרטיסי ברכה. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים ולבולה באולינג אין שליטה על האתרים המקושרים לאתר זה ואין היא נושאת באחריות לתוכנם של אתרים אלו.

השימוש באתר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד

האתר (על כל התכנים והשירותים הזמינים בו) מוצע למשתמש "כמות שהוא" וללא כל התחייבות
מצדה של בולה באולינג. לבולה באולינג לא תהיה כל אחריות, ואין היא נותנת כל מצג
לגבי הדיוק, הסחירות, ההתאמה למטרה מסוימת ואי-ההפרה של המידע והתכנים הזמינים באתר,
לגבי השפעת וירוסים, רכיבים או קומפוננטות בשרת עליו מותקן האתר, העלולים להזיק למחשב
לציוד או לכל נכס אחר של המשתמש כאשר הינו משתמש בגישה לאתר, גולש, טוען קבצים מהאתר או
משתמש באתר בכל דרך שהיא בשום מקרה, לרבות אך לא רק, במקרה של רשלנות מצד בולה באולינג, לא תחול אחריות על בולה באולינג ו/או על איזה ממנהליה, עובדיה, נציגיה, ספקיה ו/או חליפיה ו/או חברות ,
הבת שלה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים בגין נזק, נזק תוצאתי
מקרי או מיוחד הקשור (א) לשימוש, (ב) לאי-היכולת להשתמש, (ג) לשגיאות או ההשמטות בתכנים
והפונקציות של האתר וזאת אף אם בולה באולינג או מי מטעמה ידע או יכול היה לדעת על כך
שייתכן ויהיה פגם או ליקוי באתר.
כל האמור באתר אינו מהווה הצעה למכירת המוצרים. כל המוצרים, ומאפייניהם (לרבות גוון,
גודל וכיו"ב) הנזכרים באתר זה והמחירים הנקובים בו הינם לצרכי המחשה בלבד ולא יחייבו את
בולה באולינג בכל צורה שהיא. בולה באולינג תהיה רשאית לשנות את המוצרים ו/או מאפייניהם ו/או מחיריהם וזאת אף מבלי לעדכנם באתר זה.
בעת הזמנת המוצרים בפועל ייתכנו שינויים במאפייני המוצרים ו/או מחיריהם לעומת אלו המוצגים באתר זה.
בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר זה או הקשורה בו תהא סמכות השיפוט המקומית נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט תל-אביב - יפו בלבד.
כל תביעה בגין השימוש באתר זה ו/או המידע הכלול בו תתיישן אם לא תוגש בתוך שנה מיום היווצרות העילה להגשתה.


לקבלת מבצעים, הטבות ועידכונים למייל האישי