top of page

חוקי המשחק

איך מחשבים את הניקוד?

לפני שנתחיל בהסבר יש להכיר מספר מושגי יסוד:
1. משחק
2. פריים
3. ספייר
4. סטרייק
5. חור

משחק – משחק בנוי מ10 פריימים, בכל פריים יש 10 פינים. לשחקן יש אפשרות להפיל את הפינים בפריים אחד בשתי זריקות.
פריים – משחק באולינג מורכב מ10 פריימים, בכל פריים יש 10 פינים.
ספייר – זהו מצב שבו השחקן הפיל את כל 10 הפינים בשתי זריקות.
סטרייק – זהו מצב שבו השחקן הפיל את כל 10 הפינים בזריקה אחת.
חור – זהו מצב שהשחקן לא הפיל את כל 10 הפינים בשתי זריקות.

המשחק בנוי מ10 פריימים, בכל פריים יש 10 פינים ולשחקן יש אופציה לזרוק פעמיים על מנת להפיל אותם.
אם השחקן הפיל את כל הפינים בזריקה ראשונה (סטרייק), הוא זכאי לקבל בונוס בשתי הזריקות הבאות המצטרפות לניקוד של הפריים שהופל בסטרייק.
באופן הבא:
מקבל 2 נקודות עבור הפריים השני לא סופי , והפריים הראשון יקבל בונוס של 2 נקודות סה"כ 12 נקודות, עדיין לא סופי לפריים הראשון.
בזריקה הבאה הפיל 6 מקבל 6 נקודות סה"כ 8 נקודות לפריים השני ועוד 8 נקודות בונוס לפריים הראשון. סה"כ לפריים הראשון 2+6 +10= 18 נקודות סה"כ לפריים השני 8 נקודות סה"כ ניקוד עד כאן 18+8 = 26.

1. הפיל את כל העשרה פינים בזריקה ראשונה, יקבל 10 נקודות לא סופי עבור הפריים הראשון.
2. עובר לפריים הבא, לדוגמא הפיל בזריקה ראשונה 2 פינים אם שחקן הפיל את כל הפינים בשתי זריקות (ספייר) מקבל בונוס רק על הזריקה הבאה. רק בפריים האחרון אם הפיל את עשרת הפינים מקבל עוד שתי זריקות בונוס. זאת אומרת שקיימת אופציה מקסימלית לקבל 300 נקודות אם נעשו 12 פעמים סטרייקים.

*בבולה באולינג המערכת ממוחשבת ואין צורך לבצע את החישובים בע"פ, כך שאין וויכוחים.

דוגמא להמחשת חישוב התוצאה:
זריקה ראשונה פריים ראשון , 10 סטרייק
זריקה שניה פריים שני 10 סטרייק
זריקה שלישית פריים שלישי 4
זריקה רביעית פריים שלישי 4

והחישוב:
פריים ראשון מקבל 24 (10 + 10 בונוס + 4 בונוס)
פריים שני 18 (10+4 בונוס +4 בונוס)
פריים שלישי 8 (4+4)
סה"כ 50 נקודות.
 

רוצים אימון אישי? התקשרו לקבלת פרטים נוספים

bottom of page